SPECIAL Guests

Danzgrupp DAGRUBETZ aus dem Institut Saint Joseph vu Betzder

ënnert der Leedung vum Andreas Sauer

___

SADA et le soleil d'Afrique

___


Groupe de dance DAGRUBETZ de l'Institut Saint Joseph de Betzdorf

sous la direction d'Andreas Sauer

___

SADA et le soleil d'Afrique

___